Vandværk, fjernvarme og kort over fjernvarme i Spjald

Vi er det lokale, private andelsselskab, der forsyner Spjald by med vand og varme. Spjald omegn forsyner vi med vand.

Kontoret er beliggende på Rørvej 1 i Spjald

Tlf.: 97 38 16 85
Mailadr: ae@spjald-fjv.dk

I tilfælde af tekniske problemer kan vi træffes på
Tlf.: 29 64 18 65 hele døgnet

Infobrev bliver husstandsomdelt i starten af december, spørgsmål bedes henvendes til ae@spjald-fjv.dk

Pressemeddelelse vedr. varsel om prisstigning for forbrugere hos Spjald Fjernvarme og Vandværk
A.M.B.A
29. juni 2023

Spjald Fjernvarme og Vandværk A.M.B.A. har i regnskabsåret 2022/2023 været udfordret af høje priser på brændsel. Prisstigningerne har ramt samtlige brændsler, og har endnu ikke fundet tilbage til det gamle niveau.

Fjernvarmen i Spjald bliver primært produceret på vores biogasmotor. Denne producerer udover varme også elektricitet som sælges ud på nettet. Om vinteren er motoren ikke tilstrækkelig. Her bliver den resterende varme (spidslast) produceret på kedler som har hhv. naturgas, biogas og elektricitet som brændsel.

Særligt prisen på naturgas har været ekstraordinært høj. En stor del af vinterens varmeproduktion er lavet på vores naturgaskedel, da dette i perioder har været den billigste tilgængelige løsning.

Dernæst har vi, henover vinteren, ikke set elpriser som har været tilstrækkeligt lave til at det har været økonomisk interessant at køre med vores elkedel i samme omfang som tidligere år.

Det betyder at vi kommer ud af 2022/2023 med en væsentlig underdækning, som efter Varmeforsyningsloven skal indhentes i det kommende regnskabsår. Underdækningen skyldes at tidligere prisstigninger på varmeprisen ikke har været tilstrækkelige til dække de øgede omkostninger til brændsel.

Med andre ord burde de to seneste prisstigninger, hhv. 1. juli 2022 og 1. januar 2023, have været endnu større end de blev – For at kunne dække den øgede omkostning til brændsel. Altså har forbrugerne, da energipriserne var på sit højeste, afregnet varmen til en pris der var for billig. Det kan vi, i bakspejlet, også se stemmer overens med at andre gasfyrede værker har haft varmepriser væsentligt højere end i Spjald.

Konklusionen er at Spjald Fjernvarme og Vandværk A.M.B.A. ser sig nødsaget til at hæve prisen på fjernvarme. Varmeprisen hæves fra kr. 700,- ekskl. moms pr. MWh til kr. 945,- ekskl. moms pr. MWh. Abonnementsbidraget holdes fortsat på kr. 800,- ekskl. moms ligesom BBR m² bidrag holdes på kr. 12,- pr. m² ekskl. moms. Dermed kommer det til at koste kr. 19.464,50 ekskl. moms at opvarme et standardhus på 130 m².

Fjernvarmepriser gældende fra 01.10.2023

Med venlig hilsen

Spjald Fjernvarme og Vandværk A.M.B.A

Bestyrelse og driftsleder
Anders Elbæk
Hans Brunsgaard
Lars Thomsen
Ove Svendsen
Morten Østergaard
Rasmus Mikkelsen
Niels Jørgen Madsen
Arne Nordestgaard

null

Vedtægter

Læs mere her

null

Historie

Læs mere her

null

Personale

Læs mere her

E Forsyning

Log ind her

Alle varme og vandmålere aflæses den 30 juni 2022.

Aflæsning bruges til årsopgørelse

Årsopgørelse, budget og styringstabel udsendes som bilag sammen med rate 1 sidst i juli 2022.

Læs mere om fjernvarme på www.fjernvarme.info

Spjald Fjernvarme bliver desværre nødt til at hæve varmeprisen med 25 % fra den 1. juli 2022, for et standardhus betyder det en stigning på 270 kr. pr. måned, årsagen er de høje energipriser.
Årsopgørelser og forbrug kan ses på Eforsyning, find koden på opgørelsen eller ved henvendelse til Værket