Analyse

Prøve K205-04421-1, K205-04421-2 og K205-04421-3
ParameterMetodeAnalyseresultatGrænseværdi for drikkevandEnhed
Vandtemperatur39,2°C
Opløst iltDS 22061,4>5mg/l
Coliforme bakterierColilert-18<1i.m.pr. 100 ml
Escherichia coli (E.coli)Colilert-18<1i.m.pr. 100 ml
Kimtal 36°C W.PCADS ISO 62221220pr. ml
Kimtal 22°C W.PCADS ISO 62221200pr. ml
pHDS 2879,707 - 8,5pH
FarvetalDS 289315
TurbiditetDS 290<0,11FTU
KonduktivitetDS/EN 2788834,6>30mS/m
InddampningsrestDS 2042401500mg/l
CalciumICP/MS1,1mg/l
MagnesiumICP/MS0,09950mg/l
Hårdhed, totalDS 2500,2°dH
NatriumICP/MS78175mg/l
KaliumICP/MS0,9610mg/l
Ammoniak+ammoniumDS 2240,130,05mg/l
JernICP/MS<0,010,2mg/l
ManganICP/MS<0,0050,05mg/l
HydrogencarbonatDS 253117mg/l
ChloridDS 1030418250mg/l
SulfatDS 103048,2250mg/l
NitratDS 223<0,550mg/l
NitritDS 222<0,0030,1mg/l
Phosphor, totalDS 2920,0660,15mg/l
FluoridDS 10304<0,11,5mg/l
Calciumcarbonat, udfældetDS 236<5mg/l
NVOCDS 14841,04mg/l
SulfidDS 278<0,100,05mg/l
Suspenderede stofferDS 207<2,0mg/l
Olie- og benzinprodukter::
C6H6 - n-C10GC/FID<0,010,01mg/l
nC10 - nC25GC/FID<0,010,01mg/l
nC25 - nC35GC/FID<0,10,01mg/l
BTEXN:
BenzenGC/FID<0,21µg/l
ToluenGC/FID<0,2µg/l
EthylbenzenGC/FID<0,21µg/l
Xylen, mp-GC/FID<0,2µg/l
Xylen, o-GC/FID<0,2µg/l
AluminiumICP/MS<2200µg/l
AntimonICP/MS0,745µg/l
ArsenICP/MS0,6910µg/l
BariumICP/MS3,2700µg/l
BlyICP/MS0,1310µg/l
BorICP/MS491000µg/l
CadmiumICP/MS<0,045µg/l
ChromICP/MS<0,350µg/l
KobberICP/MS3,32000µg/l
KviksølvICP/MS<0,021µg/l
NikkelICP/MS0,1120µg/l
SelenICP/MS<110µg/l
ZinkICP/MS<103000µg/l