Historie

Spjald Vandværk blev etableret i 1933

Med forbrugere i Spjald By, efterhånden er der lagt ledningsnet i landområderne omkring byen, værket har i dag 850 forbrugere

Spjald Fjernvarme blev etableret i 1963 på Parkvej, der blev fyret med fuelolie indtil 1987, hvor det var fiskeolie der blev brugt til kedlerne, i 1994 blev kraftvarmeværket på Rørvej bygget, værket har i dag 580 forbrugere

Fjernvarme- og Vandværket blev sammenlagt i 1969 så der kun et regnskab og en bestyrelse for selskabet