Miljødeklaration

Spjald Fjernvarme leverer varme til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand til 560 forbrugere i Spjald by

Produktion

Varmeproduktionen er baseret på kraftvarme (samproduktion af el og varme) produceret på naturgas, og kedler med naturgasbrændere.

Distribution

Fjernvarmevandet sendes ud fra værket med en temperatur på 70 C,

Varmen leveres igennem et ledningsnet på 12 km hovedledning og 9 km stikledninger.

I husene er det fjernvarmevandet der cirkulerer i radiatorer og varmtvandsbeholdere, hvor utætheder ikke kan undgås, der påfyldes årligt ca. 400 m3 spædevand på det lukkede fjernvarmesystem.

Udledning

For at undgå tæringer på rør og radiatorer tilsættes ca. 150 liter Hydro-X om året. Der er foretaget en analyse for at se hvilken indflydelse det har på fjernvarmevandet, i analysen sammenlignes der med grænseværdier for drikkevand. Miljøcenter Vestjylland har foretaget en vurdering af de parametre som ligger uden for drikkevandskravene