Priser – Vand

Vandpriser gælden fra 01.07.22 til 30.06.23:

Excl. moms

Incl. moms:

Forbrugsbidrag:

Pr. m³

2,00

2,50

Faste bidrag:

Abonnementsbidrag

400,00

500,00

Afgifter til staten gældende fra 01.07.22 til 30.06.23:

Afgift ledningsført vand

6,37

7,96

Tilslutningsbidrag for vand gældende fra 01.07.22 til 30.06.23:

Hovedanl.

Ledn.anl.

Excl. moms

Incl. moms:

A.

Parcelhus i Spjald excl. stikledning

3.000,00

+

10.500,00

=

13.500,00

16.875,00

B.

Lejligheder i blokb./rækkehuse excl. Stikledning

3.000,00

+

5.200,00

=

8.200,00

10.250,00

C.

Huse og landbrug under 400 m³/år incl. stik til sokkel

3.000,00

+

29.300,00

=

32.300,00

40.375,00

D.

Landbrug over 400 m³/år incl. stik til sokkel

9.000,00

+

35.800,00

=

44.800,00

56.000,00

Ved overskridelse af forbruget forfalder differencen mellem C og D.
Industri og andet efter tilbud.
Tilslutningsbidrag for vand er pristalsreguleret i henhold til Danva’s indekstal.

Gebyrer:

Rykkergebyr ved manglende betaling

80,00

(Momsfri)

Lukkegebyr

300,00

(Momsfri)

Oplukningsgebyr

200,00

250,00