Vandkvalitet

Spjald Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2023

Med henblik på imformation til forbrugerne har Højvang Laboratorier foretaget udtræk af data for Spjald Vandværk 2023

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1168 af 23. august 2018

Nedenstående information omfatter §29, stk.1 nr. 6 og 7

Der er i 2023 udtaget følgende prøver:

ANALYSERESULTATER 2023

Oversigten viser, hvor mange prøver der er udtaget. Ordinære prøver er de prøver som udgør den lovpligtige kontrol. Nogle af disse prøver skal udtages hos forbrugerne, andre skal udtages på vandværket eller direkte fra boringerne. Prøver, der skal anvendes til kontrol af ledningsnettet, udtages normalt hos forbrugerne. I kolonnen opfølgning angives hvor mange prøver, der er udtaget ekstra, f.eks. i forbindelse med konstaterede problemer. I rubrikken andet angives, hvis der eventuelt er taget andre prøver f.eks. til driftskontrol af filtre.

Skemaet med analyseresultater viser for en række udvalgte parametre, hvad det seneste resultat har været, samt årets laveste resultat og højeste resultat. Desuden er der angivet hvilken grænseværdi, der er gældende for hver parameter og endelig angives det, hvor i systemet de enkelte parametre undersøges, d.v.s. på vandværket, hos forbrugeren eller på ledningsnettet. Sidstnævnte prøver udtages som ovenfor nævnt normalt inde hos forbrugeren.

Lidt om de forskellige parametre:

NB:Forbrugere, der får vand fra vandværker, der kontrolleres af FORCE Technology, kan uden beregning kontakte os på 40610078. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle spørgsmål.